APP DOWNLOAD: iPhoneAndroidAPK

วันนี้ (9 พ.ค.63) นางธารทิพย์ อมรประภาวัฒน์ นายกสมาคมการค้าไทยหูเป่ย์ ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 20,000 ชิ้น จากมณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชาวจีนและแพทย์พยาบาล ผู้ประสบปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัย จากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ณ อาคารพญาไทพล่าซ่า กรุงเทพฯ

Share this: