APP DOWNLOAD: iPhoneAndroidAPK

          เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 มีผู้รับมอบอำนาจ จาก พล.ท.อึ้งเคี้ยง (UNG  KHEANG) โทรศัพท์ขอความร่วมมือพร้อมชี้แจงต่อบรรณาธิการข่าว ระบุว่า  ตามที่ได้มีกลุ่มนักธุรกิจชาวไทยได้ร้องเรียนต่อสำนักข่าวต่างๆ และสื่อมวลชน ว่าได้ถูกบุคคลอ้างตัวเองว่า ชื่อ พล.ท.อึ้งเคี้ยง (UNG  KHEANG) เป็นทหารคนสนิทและเป็นญาติใกล้ชิดของสมเด็จฮุนเซ็น นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา ชักชวนหลอกลวงให้ร่วมลงทุนในกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจเกี่ยวกับเงินดิจิตอล และธุรกิจอื่น  และต่อมาได้มีการนำเสนอข่าวผ่านทางสื่อออนไลน์ตามที่ได้มีการร้องเรียน  โดยข้อมูลที่ทางสำนักข่าวต่างๆ ได้รับมาจากการร้องเรียนแล้วนำเสนอในข่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด  ข่าวที่แพร่หลายออกไปอาจทำให้นายอึ้ง เคี้ยง นักธุรกิจและเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัท อึ้งเคี้ยง กรุ๊ป UKG GROUP ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศกัมพูชา ไม่ได้รับความเชื่อถือ อันจะส่งผลเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจในประเทศกัมพูชา

           ข้าพเจ้าในฐานะผู้รับมอบอำนาจจาก นายอึ้งเคี้ยง จึงเรียนขอความกรุณามายังท่านได้โปรดนำเสนอข่าวใหม่เพื่อแก้ข่าวที่ได้มีการนำเสนอทางสื่อออนไลน์ และขอได้โปรดลบข่าวที่ได้นำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ ลงชื่อ Ms. Jan Kananai Tel. +66 (0)9 7347 0280 Email : kalyaravis@gmail.com ผู้รับมอบอำนาจ
           ทั้งนี้ เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถูกกล่าวพาดพิง บรรณาธิการข่าว และแอดมิน จึงดำเนินการตามที่ร้องขอแล้ว ตั้งแต่ วันที่ 4 เมษายน 2563

Share this: