APP DOWNLOAD: iPhoneAndroidAPK

ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ขยายเป็นวงกว้างและต่อเนื่องที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ แม้ว่าจะมีการป้องกันอย่างดีที่สุดแล้วก็ตาม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีความห่วงใยต่อสถานการณ์นี้เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะทีมแพทย์ผู้รักษา ดังนั้น เพื่อเป็นเกราะเสริมความปลอดภัย ช่วยลดโอกาสการติดเชื้อให้แก่ทีมแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนผู้เข้ารับการตรวจเชื้อ จึงได้ร่วมกับมูลนิธิเอสซีจี จัดสร้าง “ห้องคัดกรองและตรวจผู้เสี่ยงติดโควิด-19 (Modular Screening & Swab Unit)” ด้วยเทคโนโลยี SCG HEIM และ Living Solution เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่คิดค้นและพัฒนาเพื่อป้องกันโควิด-19 โดยใช้ระยะเวลาในการติดตั้งที่หน้างาน 2-3 วัน

ห้องคัดกรองและตรวจผู้มีความเสี่ยงโควิด ออกแบบให้สามารถปกป้องทีมแพทย์ให้ปลอดภัยต่อการติดเชื้อ โดยมี 2 ประเภท

1.ห้องคัดกรอง (screening unit) ออกแบบให้ทีมแพทย์และพยาบาลอยู่ในห้องความดันบวกที่ปิดสนิท เพื่อไม่ให้อากาศภายนอกเข้าไปในห้อง อากาศจะบริสุทธิ์และปลอดภัย และผู้สงสัยว่าจะติดเชื้ออยู่ outdoor เพื่อให้อากาศถ่ายเท และพูดคุยสอบถามอาการผ่านทาง intercom โดย unit มาตรฐาน (3 ห้อง) ขนาด 2.52 x 5.67 เมตร สูง 3.22 เมตร ราคาต้นทุนเริ่มต้น 1.4 ล้านบาท

  1. ห้องตรวจหาเชื้อ (swab unit)ออกแบบให้หมอและคนไข้อยู่ในห้องความคุมความดันอากาศ โดยหมออยู่ห้องความดันบวกเพื่อไม่ให้อากาศภายนอกเข้าไปในห้อง อากาศจะบริสุทธิ์และปลอดภัย ส่วนคนไข้อยู่ในห้องความดันลบเพื่อไม่ให้เชื้อฟุ้งไปนอกห้อง โดยหมอจะตรวจคนไข้ผ่านช่องที่เจาะไว้และมีถุงมือเพื่อสวมใส่ป้องกันการติดเชื้อ โดย unit มาตรฐาน (3 ห้อง) ขนาด 5.22 x 5.67 เมตร สูง 3.22 เมตร  ราคาต้นทุนเริ่มต้น 2.2 ล้านบาท

โรงพยาบาลในต่างจังหวัด อาจใช้ห้องตรวจหาเชื้อ (swab unit) เพียงอย่างเดียว ก็ช่วยให้ทีมแพทย์และคนไทยพ้นภัยโควิดได้

ส.อ.ท. จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมใจสู้ศึกการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ด้วยการบริจาคเงินเพื่อสร้างห้องคัดกรองและตรวจผู้เสี่ยงติดโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลที่ได้รับการพิจารณา

         ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินได้ที่บัญชี “มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม” ประเภทออมทรัพ“ธนาคารกรุงไทย สาขาไทยเบฟ ควอเตอร์” เลขที่บัญชี 009-1-71583-0 สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. 02-5862888  0-2345-1054, 08-5318-4614, 08-1279-5900

Share this: