APP DOWNLOAD: iPhoneAndroidAPK

วันนี้ (2 เม.ย.) รายงานข่าวจากกรุงพนมเปญ H.E. Dr. Sok Sokrethya ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกัมพูชา Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen และรัฐมนตรีช่วยว่าการท่องเที่ยว ประกาศบริจาคเงินเดือน 6 เดือนของเขาต่อคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการป้องกันโรค Covid- 19 เพื่อแก้ไขปัญหาของรัฐบาล ประเทศกัมพูชา โดยอัตราเงินเดือน ประมาณ 28,500.- บาท ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้ เป็นต้นไป

 

 

 

Share this: