APP DOWNLOAD: iPhoneAndroidAPK

เมื่อไม่นานมานี้ นางธารทิพย์ อมรประภาวัฒน์ บรรณาธิการอำนวยการ พร้อมด้วยคณะทำงาน บ.ดีเอ็ม มีเดย จำกัด เข้าร่วมเยี่ยมคาราวะ และหารือปัญหาเรื่องโรคติดต่อ และการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมี รองอธิบดี และผอ.กรมอนามัยร่วมให้การต้อนรับ

Share this: