APP DOWNLOAD: iPhoneAndroidAPK

วันนี้ (3 มี.ค.) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตามนโยบายเกษตรอุตสาหกรรม จัดงานแสดงสินค้า “มหกรรม ชิม ช้อป ชิลล์” นำผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกว่า 80 ราย ออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป หวังเพิ่มช่องทางตลาด แลกเปลี่ยนความรู้ ปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาสินค้าสู่มาตรฐานสากล พร้อมเชิญชวนขาช้อป ร่วม ชิม ช้อป ชิลล์  2 – 6 มีนาคม 2563 นี้ 

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมกําลังเร่งมุ่งมั่นขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรไปสู่การปฏิบัติ ผ่านนโยบาย “เกษตรอุตสาหกรรม” ของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี โดย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ดำเนินการพัฒนาเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านเกษตรของไทยให้เป็นนักธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ พร้อมทั้งเพิ่มการพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูงเป็นเกษตรอุตสาหกรรมให้มากขึ้นควบคู่ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมพัฒนาทุกด้าน ด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เข้ามามีบทบาท พร้อมให้เชื่อมโยงกันเป็นห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ไปถึงด้านเงินทุนและการตลาด กสอ. จึงได้มีการจัดงานแสดงสินค้า “มหกรรม ชิม ช็อป ชิลล์” ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่จะนำไปสู่การสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี รวมทั้งเป็นการแสดงผลงานและศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาจาก กสอ. มาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสแก่ผู้ประกอบการได้จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ทดสอบตลาด และสร้างการรับรู้ในตราสินค้า ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังจะได้ใช้เวทีนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เรื่องการผลิตและการตลาด เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสินค้าและช่องทางการตลาดต่อไป อีกทั้งยังสามารถนำไปสู่การเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายธุรกิจได้อีกด้วย โดยภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ผ่านการพัฒนาภายใต้กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของ กสอ. ในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป และอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่อง จำนวนกว่า 80 ราย ทั้งนี้ ตลอดการจัดงานทั้ง 5 วัน และคาดว่าจะมีเงินสะพัดภายในงานไม่ต่ำกว่า 2.7 ล้านบาท

“การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า นับเป็นอีกหนึ่งแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ กสอ. ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับภารกิจหลักในการพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีผ่านกระบวนการต่างๆ ทั้งในด้านการเพิ่มผลิตภาพ การลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งการขยายช่องทางการตลาดได้มองเห็นทิศทางและโอกาสในการดำเนินธุรกิจนั้น จะนำไปสู่การสร้างรายได้ไม่มากก็น้อยและเรายังยืนยัน ว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพร้อมที่จะ “ปั้น-ปรุง-เปลี่ยน”เดินหน้าไปพร้อมๆกับ” (DIProm) ด้วยกัน” นายณัฐพล กล่าวทิ้งท้าย

          ผู้สนใจสามารถมาเลือกชม เลือกซื้อสินค้าในงาน “มหกรรม ชิม ช็อป ชิลล์” ได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 6 มีนาคม 2563 ณ ห้องนิทรรศการและบริเวณลานจอดรถ ชั้น 1 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร. 0 2202 4575, 0 2202 4581

Share this: