APP DOWNLOAD: iPhoneAndroidAPK

สมาคมธรรมศาสตร์ฯ ชวนร่วมบริจาคผ่านรายการกุศลทางโทรทัศน์ ‘วันธรรมศาสตร์ 9 ธันวาคม’ นำรายได้พัฒนาศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อประชาชน ทาง MCOT HD หมายเลข 30 

 

สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร นายกสมาคมฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เชิญชวนร่วมชมและบริจาคผ่านรายการพิเศษ “วันธรรมศาสตร์ 9 ธันวาคม” ทางสถานีโทรทัศน์ MCOT HD หมายเลข 30 ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 22.00 – 24.00 น. เพื่อนำรายได้สนับสนุนโครงการพัฒนาศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ ศูนย์การแพทย์ปฐมภูมิธรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร นายกสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นโรงพยาบาลที่เป็นประตูในการเดินทางเข้า-ออกจากกรุงเทพฯ ไปสู่ภาคเหนือ และภาคอีสาน ดังนั้น หากมีอุบัติเหตุใดเกิดขึ้นในเส้นทางดังกล่าวจะมีการนำคนไข้ส่งเข้าทำการรักษาแบบเร่งด่วนที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จึงทำให้ตึกอุบัติเหตุของโรงพยาบาลไม่เพียงพอที่จะรับคนไข้อุบัติเหตุ ด้วยเหตุนี้ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดรายการพิเศษ “วันธรรมศาสตร์ 9 ธันวาคม” ทางสถานีโทรทัศน์ MCOT HD หมายเลข 30 ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 22.00-24.00 น. เพื่อนำรายได้สนับสนุนโครงการพัฒนาศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ ศูนย์การแพทย์ปฐมภูมิธรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

รายการพิเศษ “วันธรรมศาสตร์ 9 ธันวาคม” จะออกอากาศสด พร้อมเชิญชวนผู้มีจิตกุศลและลูกแม่โดมร่วมบริจาคผ่านทางรายการ ซึ่งได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าผู้มีชื่อเสียงมาร่วมรับโทรศัพท์ในรายการ อาทิ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา, รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์, ศ.นรนิติ เศรษฐบุตร, ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ร่วมด้วยอุปนายกสมาคมธรรมศาสตร์ฯ อาทิ นายยอดยิ่ง โสภณ, นายประกิต อภิสารธนรักษ์, นางผาณิต พูนศิริวงศ์, นายกำธร วังอุดม, นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี, นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ และเลขาธิการสมาคมฯ นางดารณี วัธนเวคิน เป็นต้น อดีตดรัมเมเยอร์และเชียร์ลีดเดอร์ รวมทั้งดารานักแสดงศิษย์เก่าลูกแม่โดมมากมาย

สำหรับผู้ใจบุญที่จะร่วมบริจาค สามารถบริจาคผ่านรายการ “วันธรรมศาสตร์ 9 ธันวาคม” ทางสถานีโทรทัศน์ MCOT HD ผ่านทางหมายเลขในรายการคือ 02-354-0485 ถึง 02-354-0499, 02-354-0965 ถึง 02-354-0979 และ 02-354-0101 ทั้งนี้ ใบเสร็จรับเงินจากการบริจาคครั้งนี้ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ 2 เท่า สามารถบริจาคทางโทรศัพท์ขณะชมรายการพิเศษ หรือโอนเงินเข้าบัญชี “โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ” ธนาคารกรุงเทพ

Share this: