APP DOWNLOAD: iPhoneAndroidAPK

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.62 ที่ผ่านมา กรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองจิงโจว ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ สมาคมการค้าไทย-หูเป่ย์ สมาคมการค้าไทย-กวางตุ้ง ฯลฯ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดการเปิดงาน “มนต์เสน่ห์แห่งฉู่จิงมุ่งสู่ประเทศไทย” ขึ้น ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ โดยมีแขกเรื่อผู้มีเกียรติประชาชน ทั้งชาวจีน ชาวไทยให้ความสนใจเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนอบอุ่น 

จิงโจว นับเป็นเมืองประวัติศาสตร์ ที่มีความสำคัญยิ่ง โดยอยู่ในอันดับ 1 ใน 9 ของเมืองที่มีความประวัติอันยาวนานของประเทศจีน จิงโจวถือเป็นต้นกำเนิดของวัฒนธรรมฉู่ เมื่อสมัยชุนชิวจั๋นกั๋ว จักรพรรคฉู่ที่ 20 ได้ทำการตั้งเมืองหลวงอยู่ที่จิงโจว โดยเป็นเวลายาวนานกว่า 411 ปี และได้สรรค์สร้างวัฒนธรรมฉู่ขึ้น โดยมีความงดงามทัดเทียมอารยธรรมกรีกโบราณกันเลยทีเดียว นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จึงได้มีจักรพรรดิอีก 14 พระองค์ พร้อมขุนนางเป็นจำนวน 130 ชีวิต จนได้รับฉายาว่า “เมืองหลวงแห่งจักรพรรดิ” และ “เมืองแห่งขุนนาง” นั่นเอง 

หากจะเอ่ยถึงเรื่องราวของสามก๊ก ก็ต้องกล่าวถึง”เมืองจิงโจว” ซึ่งในวรรณกรรมสามก๊กนั้น ได้กล่าวไว้ว่า “กวนอูได้มาเฝ้าเมืองจิงโจวอยู่เป็นเวลานานนับ 10 ปี” กวนอูนั้น เป็นทั้งเทพเจ้า และนักรบของชาวจีน กวนอูมีคุณงามความดีใหญ่หลวง เป็นผู้มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ และจงรักภักดี ทั้งย้งมีความกล้าหาญชาญชัย และใจเด็ด จึงเป็นที่เคารพบูชาของชาวจีนเป็นจำนวนมาก 

เมืองจิงโจว ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางของประเทศจีน มีแม่น้ำแยงซีไหลพาดผ่าน จึงได้รับสมญานามว่า “ดินแดนแห่งวัฒนธรรม ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” จิงโจวมีพื้นที่ทั้งสิ้น 14,100 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งสิ้น 6.47 ล้านคน จิงโจวยังเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติ รวมทั้งยังเป็นเมืองท่องเที่ยวดีเด่นของประเทศจีน ณ เวลานี้ จิงโจวจึงขอต้อนรับนักท่องเที่ยว ให้มาได้เยี่ยมเยียนสัมผัสกับความงดงามอันทรงคุณค่านี้ตราบนานเท่านาน 

             ทั้งนี้ ยังได้จัดนิทรรศการทางประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยวของเมืองจิงโจว โดยสามารถเข้าเยี่ยมชมงานได้ที่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 29พ.ย.-1ธ.ค.62 นี้     

……………………………………………..

ปิโยรส อุทุมเทวา / บรรณธิการ-บรรณาธิการภาพ : รายงาน

Share this: