APP DOWNLOAD: iPhoneAndroidAPK

โอกาสดีมาถึงแล้ว!!! ที่สินค้าไทยไปอวดโฉมบนเวทีโลก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพในการส่งออก และต้องการเปิดตลาดการค้าในตะวันออกลาง สามารถส่งสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เข้าร่วมโครงการคัดเลือกสุดยอดสินค้าดี สินค้าเด่นของไทย สำหรับจัดจำหน่าย และแจกเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านอาคารแสดงประเทศไทย ในงาน “World Expo 2020 Dubai” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2564 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

โดยกลุ่มสินค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 1. ผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมฝีมือของคนไทย 2. ผลิตภัณฑ์กลุ่มสุขภาพ สปา และเครื่องสำอาง 3. ผลิตภัณฑ์กลุ่มของที่ระลึก 4. ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ 5. ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน และเครื่องดื่ม

ทั้งนี้ สินค้าที่เข้าร่วมโครงการต้องมีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์ ตรงกับกลุ่มเป้าหมายภายในงาน และต้องเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย มีเอกสารมาตรฐานรับรองสำหรับการส่งออก

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ธันวาคม 2562 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.expo2020dubaithailand.com หรืออีเมล์ : info@thailandexpo2020.com

Share this: