APP DOWNLOAD: iPhoneAndroidAPK

วันนี้ (2 ก.ย.62) ร้อยเอก ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ อ.ต.ก.ได้รับมอบหมายคำสั่งจากพลเอก ประยุทธ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี และ พลเอก ประวิตร วงค์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่ ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วม และเยี่ยม ตลอดจนช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย จาก พายุโพดุล ฯ จ.ขอนแก่น และ จ.มหาสารคาม  เมื่อวานที่ผ่านมา  ในวันนี้ 2 ก.ย. 62  วันที่สอง ที่ ร้อยเอก ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จังหวัดขอนแก่น เพื่อมอบนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ให้ อตก.ได้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรด้านการค้าขายผลผลิตในพื้นที่ หรือค้าส่ง และช่วยเหลือความเดือดร้อนหลังน้ำลด  โดยมีนายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พร้อมเจ้าหน้าที่ อ.ต.ก. จังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอผลการดำเนินงาน และการเตรียมความพร้อมดำเนินการตามนโยบายให้ อ.ต.ก. เป็นแหล่งรองรับผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งใช้แนวทางขยายตลาด อ.ต.ก. ไปทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด และการขับเคลื่อนนโยบายการตลาดนำการผลิต โดยสำรวจความต้องการของตลาด กำหนดปริมาณการรับซื้อ และเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่น 

จากนั้น รมช.ธรรมนัส พรหมเผ่า พร้อมคณะ ได้เดินไปยังด้านหลังของสำนักงาน อ.ต.ก ขอนแก่น เพื่อเยี่ยมชม โกดังเก็บปุ๋ย ที่เตรียมพร้อมในการปฏิบัติงานในทุกด้าน และรมช.ธรรมนัส พร้อมคณะได้เดินทางไป บ้านป่าสังข์ ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ที่มีปัญหาการขาดน้ำ   โดย รมช.ธรรมนัสและคณะ ได้นั่งรถอีแต๊กตากฝนทั้งๆที่ฝนตกลงมา ก็ยังลงดู พื้นที่กักเก็บน้ำตัวอย่างของชาวบ้าน ซึ่งทางรัฐบาลมีนโยบายจะขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ำตลอดจนคูคลองทั้งหมดให้เก็บน้ำได้มากขึ้น  รมช.ธรรมนัสเปิดเผยว่า “ในอนาคตในพื้นที่นี้จะมีโรงผลิตไฟฟ้าและจะใช้หญ้าเนเปียเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า และทาง รมช.ธรรมนัส จะมาส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกหญ้าเนเปียเพื่อส่งขายให้กับโรงไฟฟ้าโดยตรง  ซึ่งชาวบ้านจะได้มีอาชีพใหม่มั่นคงยิ่งขึ้น”

 

จากนั้น รมช.ธรรมนัส  พรหมเผ่า พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ของนายปิยะ ผางโคกสูง บ้านป่าสังข์ ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จจากการใช้แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จากกรมพัฒนาที่ดิน และ พบปะประชาชนในพื้นที่ และเป็นประธานมอบแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4 บ่อ และปีงบประมาณ 2562 จำนวน 13 บ่อ 

นอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้มอบบัตรดินดี ซึ่งเป็นบัตรที่กรมพัฒนาที่ดินมอบให้กับเกษตรกรเฉพาะราย ที่ได้รับการตรวจสุขภาพดินและคำแนะนำจัดการดินจากเจ้าหน้าที่แล้ว และเกษตรกรจะได้รับสิทธิประโยชน์จากบัตรนำไปพัฒนาที่ดินของตนเองให้ดินดีและอุดมสมบูรณ์ขึ้นต่อไป ทั้งนี้โดยมีนางนงนุช ศรีพุ่ม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ และตัวแทนชาวบ้านจาก 8 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลดอนช้าง ร่วมให้การต้อนรับ 

หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ ร้อยเอก ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินทางต่อไปยังสนามบินจ.ขอนแก่น เพื่อเดินทางกลับไปยังกระทรวงเกษตรฯ และเตรียมตัวเข้าทำเนียบรัฐบาลในช่วงบ่ายต่อไป

……………………………………….

ปิโยรส อุทุมเทวา บรรณาธิการ : รายงาน

Share this: