APP DOWNLOAD: iPhoneAndroidAPK

ท่านผู่หญิงภรณี มหานนท์ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “ศิลปิน ๒ รัชสมัย” ครั้งที่ 4 ที่แคสเซีย แกลเลอรี่ (สุขุมวิท ซอย 31) โดยในจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ มีภาพวาดมาในหลากหลายสไตล์ จากศิลปินระดับแนวหน้าของประเทศ 12 คน ประกอบด้วย อภิชัย การิกาญจน์, ไมตรี โพธิราช,ชิงชัย อุดมเจริญกิจ,นาวี เรืองระเบียบ,ศุภสิทธิ์ วงศ์ร่มเงิน,สานิต เธียรวรคุณ ชยานันท์ อาวะโต,ประพันธ์ หมื่นเผื่อ,สิปปวิชญ์ พลสิงห์,ธนิตย์ ด้วงดำรงค์,ชนานุช ช่อมาลี และวรสุดา ชุมสาย ณ อยุธยา รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายภาพ มอบให้มูลนิธิเฉลิมขัวญ ชุมสาย ณ อยุธยา เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนด้อยโอกาสในจังหวัดหนองคาย

ทั้งนี้ นิทรรศการ “ศิลปิน ๒ รัชสมัย” ครั้งที่ 4 จัดขึ้น จนถึง 30 มิถุนายน 2562 ทุกวัน (เวลา 9.00น – 18.00น) ที่แคสเซีย แกลเลอรี่ (สุขุมวิท 31) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.099 446 4199

Share this: