APP DOWNLOAD: iPhoneAndroidAPK

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มีนโยบายให้ทุกวันพุธเป็นวันกีฬา จึงขอเรียนเชิญทุกท่านแต่งกายด้วยชุดเสื้อกีฬา มาทำงาน

นายวัฒนา ยังขอความร่วมมือและรณรงค์ให้ เวลาเที่ยงห่อข้าวปลาอาหารด้วยปิ่นโต (ปลอดโฟม ปลอดถุงพลาสติก) มารับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ทางเชื่อมศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ส่วนในช่วงบ่ายเวลา 16.30. น. เป็นต้นไปออกกำลังกายตามอัธยาศัย และร่วมปันจักรยานออกกำลังกาย ส่งเสริมการท่องเที่ยว และ Sport City 

Share this: