APP DOWNLOAD: iPhoneAndroidAPK

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และสโมสรพนักงานเอสโซ่ พร้อมพนักงานจิตอาสากว่า 70 คนร่วมกันสร้างสนามเด็กเล่น เพื่อการเรียนรู้ โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ และ นางมัทนา สุตธรรม นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่ เป็นผู้มอบเงินสนับสนุนรวมทั้งสิ้นกว่า 550,000 บาท ให้กับ นายวันชัย ลวดลาย ผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมี นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ที่โรงเรียนมิตรสัมพันธ์ (เพียวอนุสรณ์) อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

นอกจากนี้ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และสโมสรพนักงานเอสโซ่ ยังได้มอบห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์จำนวน 40 เครื่อง รวมถึงเงินสนับสนุน เพื่อจัดซื้อชุดโต๊ะ เก้าอี้และการวางระบบ เพื่อการเรียนรู้ด้วยระบบ Interactive รวม 100,000 บาท ให้กับ นายไพบูลย์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

 

 

Share this: