APP DOWNLOAD: iPhoneAndroidAPK

นายชื่นชอบ คงอุดม โฆษกพรรคพลังท้องถิ่นไทย (ยืนกลาง)

นายชื่นชอบ คงอุดม โฆษกพรรคพลังท้องถิ่นไทย กล่าวว่า คนไทยทุกคนล้วนเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น  ซึ่งถึงเวลาที่ต้องก้าวผ่านปัญหาในอดีตที่ผ่านมา และเอาปัญหาที่ผ่านมา นำมาเป็นบทเรียน เพื่อหาทางออกที่ดีร่วมกัน  โดยแคมเปญWE ที่นำมาสื่อสารกับทุกคนในประเทศให้สามารถจดจำพรรคได้อย่างง่าย  โดยพวกเราพร้อมที่จะเดินหน้าไปด้วยกัน สิ่งที่ความขัดแย้งที่ผ่านมา ใครรักใคร ใครเกียจใคร จะต้องไม่มีอีกต่อไป โดยการแข่งขันในโลกปัจจุบันที่แตกต่าง และรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาช่วยด้วย ซึ่งพรรคเราเน้นความสำคัญของการให้ความรู้และการประยุกต์ใช้ เช่น  Blockchain ซึ่งเราได้นำมาใช้ให้เห็นเป็นตัวอย่างในการเลือกกรรมการบริหาร การนำเสนอการพัฒนาส่งเสริมการศึกษา IOT และ ภาษา Coding เป็นต้น ดังนั้นแม้แต่ในการสื่อสารของพรรคเรา เพื่อเข้าถึงคนเมืองและคนพื้นที่ต่างๆ ด้วยการแนะนำตัวเองผ่าน ไลน์แอด และ เฟสบุ๊ค ผ่านแคมเปญ “WE” ที่ต้องการสื่อว่า งานทุกอย่างจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อเราได้ทำงานร่วมกัน เหมือนสัญลักษณ์ การชูนิ้วสองนิ้วเป็นตัว V หากเรายื่นไปประกบกับนิ้วของเพื่อนเราจึงจะเกิด เป็นตัว W นี่คือความหมายว่าพรรคเราเองก็ต้องทำงานร่วมกับคนอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติ

ด้านวิสัยทัศน์นั้นนายชื่นชอบ  กล่าวว่า ในอนาคตด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษา ตลอดจนเรื่องของแรงงานไทยบางส่วนที่กำลังอาจจะถูกเทคโนโลยีเข้าแทนที่ พรรคจึงจะเน้นเรื่องของการปรับตัวของแรงงานแบบระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ตลอดจนการแก้ปัญหาการเกษตรที่ยั่งยืน  

ทั้งนี้เนื่องจากพรรคได้เน้นการให้โอกาสคนที่จะทำงานให้ประเทศ ตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งพรรคและดำเนินกิจกรรมทางการเมืองเพื่อเข้าหาคนทุกกลุ่ม รับฟังเสียงประชาชน จนได้ข้อสรุปว่า เรารวบรวมคนจากทุกกลุ่มผู้มีเจตนาเดียวคือ คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก ดังนั้นจุดเด่นของพรรค คือ การกระจายโอกาสให้กับคนทุกท้องถิ่น ทุกเขตพื้นที่ได้เข้ามาทำงานได้อย่างแท้จริง เพื่อให้อำนาจในการบริหารตกอยู่กับคนในท้องถิ่นของตนเอง และยังน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติและการพัฒนา”

ขณะที่แนวทางการทำงานร่วมกับพรรคการเมืองอื่นนั้น นายชื่นชอบ  กล่าวว่า นี้ต้องยอมรับว่าการบริหารประเทศทำงานนั้นจะเป็นนักการเมือง แต่พวกเราสามารถที่จะเลือกนักการเมืองที่ดีได้ ไม่ใช้จะไปยึดติดกับรูปแบบของนักการเมืองในอดีต เพราะตอนนี้มีนักการเมืองรุ่นใหม่ที่พร้อมจะทำงานเพื่อประชาชน  และพร้อมที่จะทำงานร่วมกับทุกคน ซึ่งเร็วๆ นี้ ทางพรรคจะจัดกิจกรรมE-Sport โดยจะเชิญทุกพรรคการเมืองเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน ซึ่งเหตุผลในการจัดกิจกรรม E-Sport เนื่องจากนโยบายของพรรคมองว่า ณ ตอนนี้ ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุค 5G การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารประเทศ จึงเป็นอีกแนวทางถึงในการชูนโยบายของพรรค 

“ต้องยอมรับว่าประชาชนไม่ได้โง่ เหมือนในอดีตที่ผ่านมา มีการติดตามข่าวสารตลอดเวลาด้านการเมือง และถึงแม้ว่าพรรคการจะไม่ใช้การเมืองใหม่ 100% แต่ที่ผ่านมาก็ได้ทำงานกับประชาชนมาโดยตลอด  ดังนั้นไม่ว่าพรรคการเมืองใดจะมีนโยบายใดออกมา ซึ่งหากเราเห็นว่านโนบายนั้น เป็นนโยบายที่ดี และเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง เราก็พร้อมที่จะทำงานร่วมกัน”

Special Report  by  Piyoros Uthumdhewa .

Share this: