APP DOWNLOAD: iPhoneAndroidAPK
นายสุวรรณชัย  โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มอบถุงผ้าให้กับ นายชัยยศ ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมช่างภาพการเมือง เพื่อร่วมในกิจกรรม “ถุงผ้าใส่ยา จิตอาสาใส่ใจ…รักษ์สิ่งแวดล้อม” โดยจะนำไปมอบให้ผู้ป่วยของสถาบันประสาทวิทยา สำหรับใช้ใส่ยากลับบ้าน   
Share this: