APP DOWNLOAD: iPhoneAndroidAPK

Image result for มหาวิทยาลัยจีน

ไชน่านิวส์ เซอร์วิส กลุ่มสื่อจีน รายงาน (6 มิ.ย.) ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย Reuters Top 75 อันดับมหาวิทยาลัยที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในเอเชีย พบว่ามหาวิทยาลัยในจีน 27 แห่ง ติดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในเอเชีย มากกว่าประเทศเกาหลีใต้อันดับที่สอง ซึ่งมี 20 แห่ง 

สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงของเกาหลี (KAIST) มหาวิทยาลัยโตเกียว และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโปฮัง ของเกาหลีใต้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก ในการจัดอันดับประจำปี ซึ่งได้รับการเผยแพร่โดย Clarivate Analytics และ Thomson Reuters 

การจัดอันดับนี้ ตีพิมพ์ครั้งแรกในปีพ.ศ. 2560 มุ่งเน้นสำรวจสถาบันการศึกษาในเอเชียที่เป็นเลิศ และส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ตลอดจนตลาดเกิดใหม่และการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยการจัดอันดับนี้ พิจารณาจากดัชนีต่างๆ รวมถึงจำนวนคำขอจดสิทธิบัตรจาก Derwent Innovation และเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยของจีน 15 แห่ง ได้พุ่งทะยานอันดับขึ้นมาในปีนี้ (2018) รวมถึงมหาวิทยาลัยฟู่ตั้น (ขึ้นอันดับจาก 26 มาอยู่ที่ 17), มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีนตะวันออก (ขึ้นไปจากอันดับ 43 ไปอันดับ 33) และมหาวิทยาลัย ซีอาน เจียวถง (ขึ้นไปจาก 63 มาอยู่ที่อันดับ 53) ขณะที่มหาวิทยาลัยชิงหัว อยู่ที่ 5 มีอันดับสูงสุดของประเทศจีน

มหาวิทยาลัยจีน 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเหมืองแร่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน ในมณฑลเจียงซู, มหาวิทยาลัยซานตง และมหาวิทยาลัยเซียะเหมินของมณฑลฝูเจี้ยน เข้าอันดับเป็นครั้งแรก

Share this: