APP DOWNLOAD: iPhoneAndroidAPK

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) หรือ ธพว. โดย นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน การปรับตัวให้เติบโตในยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้แก่ บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด โมเดิร์นเทรดท้องถิ่นศูนย์จำหน่ายสินค้าขนาดใหญ่มีมากกว่า 60 สาขาในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และ บริษัท ฉลองปิโตเลียม จำกัด ปั๊มน้ำมันโฉมใหม่ Model ศูนย์กลางแหล่งจำหน่ายสินค้าชุมชน โดยธนาคารพร้อมเป็นไม้ค้ำยันสนับสนุนทั้งด้านแหล่งเงินทุนและองค์ความรู้ เคียงคู่ผู้ประกอบการ SMEs ไทย เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2561 ณ จังหวัดภูเก็ต

 

 

 

 

 

 

Share this: