APP DOWNLOAD: iPhoneAndroidAPK

20/3/61   นางธารทิพย์ อมรประภาวัฒน์ นายกสมาคมการค้าไทย-หูเป่ย์ ประธานกรรมการ บ.ดีเอ็ม มีเดีย จำกัด  ,นายปิโยรส อุทุมเทวา บรรณาธิการ นิตยสาร Asean commerce ,เว็บไซต์ www.aseanecon.info พร้อมด้วย มร.วู่เฮ้า บรรณาธิการธุรกิจ – การค้า ภาคภาษาจีน ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมโรงงานและกำลังผลิตของ บ.เกียฮวด ผลิตภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำในการ ผลิตโซล่าเซลส์,เซรามิก,ผลิตภัณฑ์พลาสติกส์,รถจักรยาน,รถมอเตอร์ไซค์พลังไฟฟ้า ฯลฯ โดยมี นายพงศธร จิตริน ประธานกรรมการ และภรรยาร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเอง ณ บ.เกียฮวด ผลิตภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 มี.ค.2561 ที่ผ่านมา

นายพงศธร จิตริน ประธานกรรมการ บ.เกียฮวด ผลิตภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า “ตนทำงานมาตั้งแต่อายุ 8 ขวบ ปัจจุบันมีอายุ 48 ปี ณ ตอนนั้น ช่วยคุณพ่อดูแลกิจการของครอบครัว และคุณพ่อก็ได้สอนให้ตนมองเห็นคุณค่าของงาน และเงิน รวมทั้งยังปลูกฝังให้ตนมีความ “ซื่อสัตย์” ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่ง คนเราถ้าไม่มีความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นแล้ว ก็คงจะทำอะไรสำเร็จได้ยาก รวมทั้งต้องมีความขยัน หมั่นเพียร มีความมุมานะเป็นที่ตั้งอีกด้วย ปัจจุบัน เกียฮวด ฯ ได้ดำเนินธุรกิจ โดยอาศัยปรัชญาดังที่กล่าวมาแล้วในตอนต้น ซึ่งทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จ เป็นที่รู้จักของลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวจีน อย่างมากมาย”

ทั้งนี้ ตนยังเป็นนายก “สมาคมการค้านักธุรกิจกลาง-เล็ก ไทยจีน”  ซึ่งมีหน้าที่ดูแลนักธุรกิจชาวจีนในประเทศไทย โดยให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจ การค้า การลงทุน รวมทั้งยังให้ความช่วยเหลือชาวจีน ที่ไม่เข้าใจในกฏกติกาในการเข้าพำนักหรือทำธุรกิจในประเทศไทย โดยช่วยให้ความรู้ทั้งทางด้านกฎหมาย, การทำการตลาด,กรรมวิธีในการประชาสัมพันธ์สินค้า ,ช่องทางขายหรือช่องทางจำหน่าย ฯลฯ   นายพงศธร กล่าว.    

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์มาได้ที่ : piyoros2514@gmail.com

โทร.094 742 – 8633

 

Share this: