DITP จับมือ คิง เพาเวอร์ จัดงาน T Mark Festival 2018
” ติดปีกแบรนด์ไทยคุณภาพ ติดตลาดโลก “
กระทรวงพาณิชย์หนุนผู้ประกอบการไทยคุณภาพดี ตีตลาดโลก

ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

คิง เพาเวอร์ รางน้ำ กรุงเทพฯ ๑๔ มีนาคม ๖๑ – กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จับมือกับ บริษัท คิง เพาเวอร์ จำกัด จัดงาน T Mark Festival 2018 ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ Thailand Trust Mark ไปยังนักท่องเที่ยวต่างประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดยนโยบายกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยการผลักดันสินค้าและบริการไทยให้เป็นที่นิยมในตลาดโลก รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพัฒนาศักยภาพการผลิต ให้มีคุณภาพ และมาตราฐานที่ทั่วโลกไว้วางใจ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ขานรับนโยบายดังกล่าว โดยตอกย้ำความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อและผู้บริโภค จึงได้จัดงาน Thailand Trust Mark หรืองาน T Mark Festival 2018 เพื่อสร้างประสบการณ์โดยตรงกับนักท่องเที่ยวต่างชาติและผู้บริโภคชาวไทย อันเป็นการตอกย้ำการสร้างการรับรู้ในตราสัญญลักษณ์ T Mark กว่า ๓๐ บริษัท

โดยได้เนรมิตพื้นที่บริเวณลาน Outdoor Multi-Purpose Area ให้กลายเป็นพื้นที่จัดแสดงสินค้า T Mark กว่า 30 บูธ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ช็อปเพลิน เดินชิล สินค้าดี กิจกรรมโดน” ทั้งยังมีกิจกรรม “Heart-Made Quality Workshop” เวิร์คช้อปสอนทำอาหารและสินค้าที่ระลึกแบบไทยๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ในกลุ่มผู้บริโภคให้เกิดความประทับใจ และจดจำตรา T Mark

ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “Thailand Trust Mark หรือ T Mark” มุ่งผลักดันและยกระดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าของผู้ประกอบการไทยให้มุ่งไปสู่ตลาดศักยภาพสูง (Dynamic Market) มากขึ้น เช่น ตลาด CLMV ตลาดจีน ที่มีอิทธิพลต่อทั่วโลกในขณะนี้ ปัจจุบันการประกอบธุรกิจในประเทศไทย มีอัตราการเติบโตสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีสัดส่วนถึง ๙๕% ของประเทศ และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภาครัฐจึงมีหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพการผลิต เพื่อให้ความมั่นใจได้ว่าผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งการรับรองคุณภาพมาตราฐานคุณภาพสินค้าของตรา T Mark นี้ จะต้องผ่านเกณฑ์มาตราฐานการผลิต เกณฑ์มาตราฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ของกระทรวงอุตสาหกรรม และเกณฑ์มาตราฐานแรงงานไทย ของกระทรวงแรงงาน นับเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง ๓ กระทรวง

ในด้านการสร้างภาพลักษณ์ประเทศในเวทีการค้าโลกนั้น กระทรวงพาณิชย์ได้ประชาสัมพันธ์ตราสัญญลักษณ์ T Mark อย่างเข้มข้นขึ้น โดยเจาะตลาดเป้าหมาย เน้นกลุ่มประเทศที่ให้ความสนใจในประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคมและแรงงาน อาทิ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และจีน ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้แก่สินค้าและบริการจากประเทศไทย

และปีที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้ลงนามปฏิญญาควมร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ และผู้ประกอบการธุรกิจในไทยเห็นประโยชน์และตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งนำไปดำเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ซึ่งนับได้ว่า ตรา T Mark เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักรู้และการขับเคลื่อนในด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจอีกด้วย

งาน T Mark Festival 2018 ได้จัดขึ้นที่คิงเพาเวอร์ รางน้ำ ซึ่งถือเป็นแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนที่ชื่นชอบในสินค้าและบริการไทย สถิติข้อมูลการส่งออกจากไทยไปจีน ในปี ๒๕๖๐ พบว่ามีมูลค่ากว่า ๒๙,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๙ กว่า ๖,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี ๒๕๖๑ นี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงได้ร่วมมือกับคิงเพาเวอร์จัดงานครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการไทยเข้าถึงตลาดจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ” ศ.ดร.สกนธ์ กว่าวเพิ่มเติม

ผู้ประกอบการธุรกิจแบรนด์ไทย

นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กล่าวว่า ” กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เป็นบริษัทของคนไทยที่เชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทย โดยร่วมสนับสนุนส่งเสริมสินค้าไทยที่ผลิตและสร้างสรรค์โดยคนไทย ซึ่งงานนี้เป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญระหว่าง คิง เพาเวอร์ และสำนักส่งเสริมนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยนำเสนอสินค้าที่ได้รับ Thailand Trust Mark หรือ T Mark ให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเชื่อมั่นว่าสินค้าไทยที่ได้รับตราสัญญลักษณ์ T Mark จะมีความแข็งแกร่งและส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับเศรษฐกิจไทย พร้อมก้าวไปสู่การเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพระดับโลก ”

งาน T Mark Festival 2018
มีกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ คิงเพาเวอร์ รางน้ำ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ThailandTrustMark.com หรือ แฟนเพจ Thailand Trust Mark

งาน T Mark Festival 2018

จัดโดย :
สำนักส่งเสริมนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
และ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์

ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท เจโนไซส์ จำกัด
www.jenosize.com

ข้อมูล :
Asean Commerce Center

Suwat M.
Thai-China-India Business Matching
VipThailand@hotmail.com
Mobile : 092-4-626-525

 

 

Share this: