APP DOWNLOAD: iPhoneAndroidAPK

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน สนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดน่านให้ก้าวไปข้างหน้าอีกขั้น นำผลิตภัณฑ์คุณภาพของชุมชนต่างๆในจังหวัดน่าน เช่น ชุมชนบ่อสวก ชุมชนตาบลในเวียง-บ้านหนองเต่า ชุมชนตำบลม่วงตึ๊ด และ แบรนด์น่านเน้อเจ้ามาจัดแสดงในงาน “ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 46”  

เพื่อเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของผลิตภัณฑ์คุณภาพ ด้วยดีไซน์อันโดดเด่นของวัตถุดิบผ้าทอพื้นถิ่น อันมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชนต่างๆ ในจังหวัดน่าน สู่ของฝากอันทรงคุณค่า ที่ได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก  โดยมีองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  (องค์การมหาชน) หรือ อพท. พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ให้การสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเข้าถึงช่องทางการจัดจาหน่าย เพื่อเป็นการสนับสนุนชุมชนในจังหวัดน่านเองให้มีสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่ทรงคุณค่า  ตามแบบฉบับวัฒนธรรมท้องถิ่นชาวน่าน สร้างรายได้ให้กับชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้  ระหว่างวันที่1-4 มีนาคม พ.ศ. 2561 นี้ ซึ่งชุมชนต่างๆในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน มีการนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่น่าสนใจ มาจัดแสดงภายในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 46 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บูธ B024-037  

 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายในงานให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนในจังหวัดน่าน ไปจัดแสดงในงาน ในงานไทยเฟสติวัล ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งคาดการว่าจะได้รับการยอมรับและการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยผลักดัน และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่างๆ ในจังหวัดน่านให้เป็นที่รู้จักกับชาวญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้นอีกเช่นกัน

Share this: