APP DOWNLOAD: iPhoneAndroidAPK

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมต.กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา (ซ้าย) และH.E. Mr. Yang Zhijin Deputy Minister of Culture from the People’s Republic of China (ขวา) 

มิตรภาพไทย-จีน

นับเป็นการจัดงาน พิธีกล่าวคำอวยพรให้แก่กันระหว่างผู้นำจีน-ไทย เพื่อเฉลิมฉลองงานตรุษจีนอันยิ่งใหญ่ โดยได้จัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ ในช่วงบ่ายของวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561ที่ผ่านมา ซึ่งบรรยากาศของการเฉลิมฉลองเปี่ยมไปด้วยความคึกคักและชื่นมื่นกันถ้วนหน้า ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือกันระหว่าง กระทรวงวัฒนธรรมจีน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร

การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ และ H.E. Mr. Yang Zhijin Deputy Minister of Culture from the People’s Republic of Chinaเป็นประธานในพิธีร่วมเปิดงาน “พิธีกล่าวอวยพรในเทศกาลตรุษจีนและงานแสดง” โดยผู้นำทั้งสองได้กล่าวถึงความเป็นมาถึงความร่วมมือที่ดีด้าน การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเชื่อว่าการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความสัมพันธ์มิตรภาพระหว่างไทย-จีนทั้งสองฝ่ายเป็นไปในทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและแน่นแฟ้นต่อกัน

ทั้งนี้ ยังได้มีการแสดงจากกลุ่มนักแสดงที่มาจากประเทศจีน และนักแสดงนาฏศิลป์ไทยอีกกว่า 100ชีวิต โดยได้แสดง ระบำพื้นเมือง กายกรรม หุ่นเชิด การแสดงดนตรีร่วมสมัย ที่มีความงดงามตระการตา ทำให้เรียกเสียงปรบมือรอยยิ้มจากผู้ชมได้รอบทิศ และเปี่ยมไปด้วยความประทับใจ

สำหรับพิธีเปิดของงาน “ตรุษจีนประจำปี2018” จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่ถนนเยาวราช ในช่วงเย็นของวันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในช่วงเย็น จึงเรียนเชิญพี่น้องชาวไทยและจีน รวมทั้งนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงาน เพื่อชมความงดงามและสีสันของวันตรุษจีน ประจำปี 2018 ปีหมาทอง อันเป็นมิ่งมงคลกันอย่างพร้อมเพรียงกัน  

ประมวลภาพบรรยากาศงาน

ปิโยรส อุทุมเทวา : รายงาน

 

Share this: