เยี่ยมคารวะท่านกร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันตรุษจีน ประจำปี 2018

155
APP DOWNLOAD: iPhoneAndroidAPK

 

คณะผู้บริหารสมาคมการค้าไทย-หูเป่ย์ ,บริษัท ดีเอ็ม มีเดีย จำกัด และนิตยสารเจ้าสัวแห่งอาเซียน ประกอบไปด้วย นายสุวัฒน์ มัททวีวงศ์ บรรณาธิการบริหาร , นายปัญญา ชูปัญญาธรรม ผู้อำนวยการธุรกิจสัมพันธ์ เข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อมอบกระเช้าและอวยพรแด่ นาย กร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายกสมาคมมิตรภาพไทย-จีน นายกสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในวันตรุษจีน ประจำปี 2018  ณ อาคารสาทร ซิตี้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

Share this: