APP DOWNLOAD: iPhoneAndroidAPK

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) ให้การต้อนรับ พล.อ. ธงชัย สารสุข ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.) และ พล.ต. ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ เสธ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) และนายสนธิรัตน์ สนธิ จิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธของธนาคาร ในการให้คำปรึกษาทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ SMEs ตามนโยบายสร้างรายได้สู่ท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจเติบโตยั่งยืนในงาน “พัฒนาสร้างตลาด เพิ่มโอกาส สร้างรายได้” เพื่อจังหวัดกาญจนบุรี ณ ศาลา 60 พรรษามหาราช เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

 

Share this: