APP DOWNLOAD: iPhoneAndroidAPK

6 ก.พ.61 (วันนี้)  นางธารทิพย์ อมรประภาวัฒน์ นายกสมาคมการค้าไทย-หูเป่ย์ และประธานกรรมการบริษัท ดีเอ็ม มีเดีย จำกัด พร้อมด้วยกรรมการสมาคมฯ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย นายปัญญา ปัญญาชูธรรม และนายปิโยรส อุทุมเทวา บรรณาธิการนิตยสาร Asean commerce  บรรณาธิการ เว็บไซต์ www.aseanecon.info  ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมแข่งขัน จากประเทศจีนและประเทศมาเลเซียอย่างอบอุ่น ณ สนามบินดอนเมือง  โดยการเดินทางมาในครั้งนี้ เพื่อเข้าร่วมแข่งขัน กิจกรรม “ภาษาจีนสำหรับดาวรุ่งมุ่งสู่นานาชาติ”  ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันกันเป็นจำนวนมาก ทั้งจากประเทศจีน ประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย ที่ได้รับหน้าเสื่อเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากผอ.เขตบางกะปิ เป็นประธานในการพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขัน ร่วมกับ นางธารทิพย์ อมรประภาวัฒน์ นายกสมาคมการค้าไทย-หูเป่ย์ และประธานกรรมการบริษัท ดีเอ็ม มีเดีย จำกัด และผอ.ปรีดาวรรณ  อินทวิมลศรี  แม่งานคนขยันจากโรงเรียนวัดบึงทองหลาง กรุงเทพฯ   

การแข่งขัน ภาษาจีนสำหรับดาวรุ่งมุ่งสู่นานาชาติในครั้งนี้ แบ่งการชิงชัยออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 1. ระดับประถมศึกษา 2.ระดับมัธยมศึกษา 3.ระดับข้าราชการครู / ระดับมหาวิทยาลัย

ด้านของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขัน แบ่งออกได้เป็น รางวัลชนะเลิศ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 และรางวัลชมเชย 1 และ 2 ตามลำดับ ซึ่งการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่ 7 ก.พ.61  โดยในช่วงเวลาประมาณ  07.10 น. จะเป็นพิธีเปิดในการจัดกิจกรรมฯ  และจะเริ่มแข่งขันประเภทแรกในเวลา 9.20  – 10.30 น. ในระดับประถมศึกษา  ฯลฯ เป็นต้นไป ณ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง กรุงเทพฯ   

Share this: