ผู้นำอินเดีย-เขมรเจรจาทวิภาคี ขยายความร่วมมือรอบทิศทาง

APP DOWNLOAD: iPhoneAndroidAPK

ผู้นำอินเดีย และกัมพูชาร่วมหารือและเห็นชอบร่วมกัน ที่จะเดินหน้าเจรจาความตกลงทวิภาคีด้านการลงทุน ที่อาจส่งผลให้เห็นเงินทุนจำนวนหลายสิบล้านดอลลาร์หลั่งไหลไปยังชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้

ในการพบหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีฮุนเซน ของกัมพูชา และนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี ของอินเดีย ผู้นำเขมรได้เชื้อเชิญให้ฝ่ายอินเดียเข้าลงทุนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เภสัชกรรม การเกษตรและพืชสวน โครงสร้างพื้นฐาน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

ในความตกลงทวิภาคีที่ครอบคลุมเป็นวงกว้างจำเป็นต้องใช้เวลา แต่อินเดียเห็นชอบที่จะให้วงเงินสินเชื่อ ที่รวมทั้งทุนจำนวนเกือบ 37 ล้านดอลลาร์ สำหรับโครงการน้ำ และยังเสนอสินเชื่อสำหรับการก่อสร้างโรงพยาบาลเฉพาะทาง การขยายถนน ทางรถไฟ และการเชื่อมต่อดิจิทัล และการก่อสร้างโครงข่ายสายไฟฟ้าแรงสูง

คำแถลงร่วมระบุว่า ผู้นำอินเดียยังเสนอที่จะฝึกอบรมเยาวชนชาวเขมรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย 
ผู้นำทั้งสองชาติได้เจรจาหารือร่วมกันที่กรุงนิวเดลี หลังสิ้นสุดการประชุมสุดยอดที่ผู้นำ 10 ชาติสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในโอกาสเฉลิมฉลองการครบรอบ 25 ปี ของความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย

อินเดีย กำลังพยายามสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่ามกลางความระแวดระวังเกี่ยวกับอิทธิพลที่ขยายตัวขึ้นของจีนในภูมิภาค

โมดี ยังยืนยันถึงความมุ่งมั่นของอินเดียในการฟื้นฟูบูรณะ และอนุรักษ์ปราสาทพระศิวะ ในจ.พระวิหาร ของกัมพูชา และทั้งสองฝ่ายต่างแสดงความพึงพอใจในโครงการการบูรณะปราสาทตาพรหม ที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของกรมสำรวมโบราณคดีอินเดีย.

Share this: