APP DOWNLOAD: iPhoneAndroidAPK

ไทยพาณิชย์ ผสานพลัง ศศินทร์ ชูความร่วมมือ เปิดโครงการ “Sasin School of Management for a Digital World” สร้างสังคมไร้เงินสดขานรับยุคดิจิทัล 4.0 พร้อมเปิดตัวร้านมินิมาร์ทอัจฉริยะไร้พนักงานเจ้าแรกของไทย 

วันนี้ (11 ม.ค.)  ธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้นำด้านดิจิทัลแบงก์กิ้ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจชั้นนำของประเทศ ภายใต้โครงการ “Sasin School of Management for a Digital World” ภายใต้แนวคิด “First into The Future” ในการบูรณาการและสร้างองค์ความรู้ร่วมกันพัฒนา Ecosystem ทางด้านดิจิทัล ภายในสถาบันการศึกษา นำร่องด้วยร้านมินิมาร์ทอัจฉริยะ ไร้พนักงานแห่งแรกของเมืองไทย (Cashless Minimart Sasin Scan N Go ) รวมถึงระบบห้องเรียนอัจฉริยะ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอนของสถาบันฯในยุคดิจิทัล นอกจากนี้ ยังร่วมกันเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตและบุคลากรของสถาบันฯ เพื่อก้าวสู่สังคมไร้เงินสด หรือ Cashless Society ผ่านประสบการณ์จริงในการใช้นวัตกรรมการเงินดิจิทัลรูปแบบใหม่ที่มีความทันสมัย สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นต้นแบบของสถาบันการศึกษาระดับแนวหน้าของไทย ที่ขานรับกระแสดิจิทัลเทคโนโลยีที่กำลังมาแรงแซงโค้งในปัจจุบัน

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผอ.สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า “วันนี้ถือเป็นวันที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในหน้าประวัติศาสตร์ของสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ ซึ่งได้รับการยอมรับจากสังคมไทย จากการเป็นผู้บุกเบิกด้าน Management Education เราคือสถาบันการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย ที่เปิดหลักสูตร MBA ภาคภาษาอังกฤษ ทั้งยังเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีคณาจารย์ผู้สอนจากต่างประเทศจำนวนมาก และนำมาตรฐานการศึกษาสากลมาประยุกต์ใช้ และยังเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองคุณภาพจาก AACSB และ EQUIS Accreditation ฯลฯ

ทั้งนี้ ศศินทร์ ยังคงก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งในการพัฒนาด้านการศึกษา โดยการร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อนำมาซึ่ง Digital Transformation อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งเทคโนโลยีนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทุกๆ คน ที่เกี่ยวข้องกับ ศศินทร์ ซึ่งรวมทั้งคณาจารย์ ผู้บริหาร นิสิต พนักงาน ตลอดทั้งศิษย์เก่าและเครือข่าย ซึ่งเติบโตขึ้นอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่สำคัญของการร่วมมือในครั้งนี้ จะยังเป็นประโยชน์ต่อนิสิตของเรา ที่จะได้รับความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมต่างๆ โดยไม่ต้องใช้เงินสด และความสะดวกสบายจากการใช้ APP Sasin-SCB เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหาร ตารางเวลาเรียนวิชาต่างๆ และได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ จาก Virtual Classrooms ซึ่งส่งผลให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้จากที่ต่างๆ ทั่วโลก”

ด้านนายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “ธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะผู้นำด้านดิจิทัลแบงก์กิ้ง รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนนโยบายเชิงรุกของสถาบันฯ โดยร่วมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งให้ความสำคัญในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัล ที่กำลังก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกๆ ภาคส่วน ความร่วมมือของโครงการ  “Sasin School of Management for a Digital World” ภายใต้คอนเซ็ปต์  “First into The Future” ในครั้งนี้ นับเป็นการร่วมผลักดันให้สถาบันฯ ก้าวเข้าสู่การเป็นสถาบันการศึกษาต้นแบบด้านดิจิทัลในประเทศไทย โดยทั้งสององค์กร จะร่วมมือกันพัฒนา Ecosystem หรือระบบนิเวศทางดิจิทัล ให้นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันฯ ได้มีประสบการณ์ตรงในการเตรียมความพร้อม เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด หรือ Cashless Society  ผ่านรูปแบบต่างๆ เช่น ร้านมินิมาร์ทอัจฉริยะไร้คนขายแห่งแรกของเมืองไทย ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ รวมทั้งโรงอาหารอัจฉริยะ ที่สามารถใช้ SBC EASY Pay สแกนคิวอาร์โค๊ดชำระค่าอาหาร ฯลฯ

ทั้งนี้ทางธนาคารยังได้เตรียมนำระบบการบริหารจัดการทางการเงินอย่างครบวงจรให้กับทางสถาบันฯ เพื่อให้ฝ่ายบริหารจัดการเข้าถึงการทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

นายอาทิตย์ กล่าว

Share this: