APP DOWNLOAD: iPhoneAndroidAPK

Association News : งานแถลงข่าวเปิดตัวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “สองกษัตริย์พ่อหลวงในดวงใจ” การประกวดภาพถ่ายและวาดภาพครั้งสำคัญ

นายน้อม พงศ์กัญจนานุกูร ผู้บริหารระดับสูงประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ประธานพิธีเปิดงานแถลงข่าวเปิดตัวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “สองกษัตริย์พ่อหลวงในดวงใจ” ประจำปี 2561

พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานฯ เจซีไอ.เซเนเตอร์ ดร.ประพัฒน์ โพธิวรคุณ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน), เจซีไอ.เซเนเตอร์ คุณเสริมศักดิ์ สภานนท์ เจ้าของลิขสิทธิ์อักษรปริศนา , ดร.สงคราม โพธิ์วิไล ช่างภาพผู้เคยถวายงานการใช้กล้อง แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล ๙, คุณนพคุณ กุลสุจริต นายกสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ, คุณทรงพล สาหร่าย ผู้แทน บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด, คุณสุวัฒน์ มัททวีวงศ์ บรรณาธิการบริหารสื่อดิจิตอลภาคภาษาไทย-จีน-อังกฤษ บริษัท ดี.เอ็ม มีเดีย จำกัด, อาจารย์ต๋อง คุณเทวัญ ทรัพย์แสนยากร ศิลปินนักดนตรีแจ๊สชั้นแนวหน้าของไทย พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการถ่ายภาพและศิลปะจำนวนมาก ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคมที่ผ่านมา โดยมีผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ให้การกล่าวต้อนรับ

กิจกรรมในโครงการที่จะได้จัดให้มีขึ้นในปีนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ “สองกษัตริย์พ่อหลวงในดวงใจ” คือ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ และ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพด้านภาษาและด้านการถ่ายภาพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี โดยการนำเสนอผ่านกิจกรรมสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการท่องเที่ยว

อาทิ โครงการ “เรียนดีเพื่อพ่อ ทำดีเพื่อพ่อ”, ค่ายวัฒนธรรมสัมพันธ์ และการแข่งขันไตรกีฬาภาษาไทย ห่างไกลยาเสพติด, การอบรมสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี กว่า ๔๘ ชั่วโมง (English Conversation for a Better Life) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จากอาสาสมัครชาวต่างชาติเจ้าของภาษา (เฉพาะเมืองพัทยา), การประกวดภาพถ่าย “เมืองไทยเมืองท่องเที่ยว วิถีไทยเชิงวัฒนธรรม”, การประกวดภาพถ่าย “สองกษัตริย์พ่อหลวงในดวงใจ” และการบรรยายพิเศษตามรอยเบื้องพระยุคลบาท “ช่างภาพสองแผ่นดิน” และท่องโลกเพื่อมิตรภาพและสันติภาพ โดยดร.สงคราม โพธิ์วิไล และเจซีไอ.เซเนเตอร์เสริมศักดิ์ สภานนท์

ที่มา :
สมาคมอักษรปริศนา
โทร. 087-144-2223
โทรสาร 02-286-1899
เว็บไซต์ www.thaicrossword.net

 

Share this: