APP DOWNLOAD: iPhoneAndroidAPK

ไชน่านิวส์ รายงานว่า – คนจีนหลุดพ้นจากความยากจน 66 ล้านคน ช่วง 4 ปี สี จิ้นผิง  2556 – 2560

หลิว หยงฝู ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาและขจัดความยากจน สภาแห่งรัฐ (Poverty Alleviation and Development หรือ LDOPAD) เผยตัวเลขรายได้ประชากร ซึ่งหลุดพ้นจากระดับความยากจน นับเป็นความสำเร็จที่น่าชื่นชมที่สุดนับตั้งแต่เริ่มโครงการนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2524

เมื่อปีพ.ศ. 2555 จีนยังมีประชากรที่อยู่ในฐานะยากจน มีรายได้ต่อหัว/ต่อปี ต่ำกว่า 335 เหรียญสหรัฐ จำนวนถึง 99 ล้านคน แต่ตัวเลขดังกล่าวลดลงเฉลี่ย ปีละ 10 ล้านคน เป็นอย่างน้อยตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา และในช่วง 4 ปี สีจิ้นผิง 2556 – 2560 ประชาชนยากจนจำนวน 99 ล้านคนนั้น หลุดพ้นจากความยากจนแล้ว 66 ล้านคน เหลืออีกราว 30 ล้านคน ที่ยังอยู่ในความยากจน

มาตรการต่างๆ อันมีผลอย่างมากมาย ที่รัฐบาลพยายามดำเนินการเพื่อปรับปรุงสถานการณ์เศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจ และพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจในภูมิภาคยากจน ด้วยการสนับสนุนอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ การท่องเที่ยว ไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงสนับสนุนด้านอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

ทั้งนี้ ยังมีจำนวนประชากรที่ไม่หลุดพ้นจากความยากจนอีกราว 30 ล้านคน ซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องให้ความช่วยเหลือ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ยากจน เพราะมีปัญหาสุขภาพ ความเจ็บป่วย และความพิการร่างกาย

ประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง ได้พูดถึง “ความฝันจีน” เป็นครั้งแรกในขณะที่กล่าวสุนทรพจน์ในงานนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจีน กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 หลังจากได้รับการเลือกตั้งเป็นเลขาธิการใหญ่ พรรคคอมมิวนิสต์จีน โดยกล่าวว่า “ความฝันของคนจีนในวันนี้คือการฟื้นฟูชาติ”  

เมื่อครั้งที่กล่าวคำนี้ ความฝันของคนจีน ยังเป็นสิ่งที่ไม่ชัด ตื่นฝันพลันลืม และยากอธิบายให้ประชาคมโลกเข้าใจ แต่เมื่อเวลาผ่านมาล่วงเลย  5 ปี ปัจจุบันนี้ ภาพความฝันของผู้นำจีนกำลังเป็นจริง ที่ชาวจีนทุกคนเมื่อตื่นจากฝันพลันก็ได้พบ

หู อานกัง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาจีนที่มหาวิทยาลัย ชิงหวา กล่าวว่า สี จิ้นผิง เริ่มประกาศว่า ความฝันจีนเป็นความฝันของคนจีน ประกอบด้วยเป้าหมาย 200 ปี กับเป้าหมายแห่งการฟื้นฟูประเทศของจีน ซึ่งเกี่ยวข้องกับสวัสดิการของประชาชน

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จีนได้ดำเนินการตามขั้นตอนเหมือนย่างก้าวของยักษ์ใหญ่ เพื่อตามความฝันของชาวจีน โดยในช่วงปี 2556-2560 มีประชาชนจีนเฉลี่ยปีละ 14 ล้านคน หลุดพ้นจากความยากจน และรัฐบาลยังให้คำมั่นว่า จะช่วยให้ประชากรที่เหลือ ก้าวพ้นจากความยากจนภายในปี 2563 ซึ่งหมายความว่าประเทศจีนจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 10 ปีก่อนกำหนด

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาได้เห็นถึงการปรับปรุงระบบสวัสดิการอย่างต่อเนื่อง เช่นโครงการประกันคุณภาพชีวิตขั้นต่ำที่ครอบคลุมทั่วประเทศ

ในปีพ. ศ. 2563 ชาวจีนกว่า 90 เปอร์เซ็นต์จะได้รับทะเบียนบัตรประกันสังคม ซึ่งโดยภาพรวมแล้ว ทุกคนจะได้รับเงินประกันสังคม ที่ประกันมาตรฐานคุณภาพชีวิตขั้นต่ำ

ด้านการศึกษา อัตราทะเบียนเรียนก่อนวัยเรียนจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 77 เป็นร้อยละ 85 ในอีกสามปีข้างหน้า ซึ่งจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมกันของประเทศเศรษฐกิจความร่วมมือทางเศรษฐกิจและกลุ่มเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว

อัตราการลงทะเบียนขั้นต้นสำหรับโรงเรียนมัธยมจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 87 ถึงร้อยละ 90 ในขณะที่การศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 42.7 เป็นร้อยละ 50 อันเป็นเรื่องที่กล่าวได้ว่า เยาวชนจีนจำนวนมากจะสามารถเข้าถึงการศึกษาระดับสูงได้

ในขณะที่การว่างงานเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศตะวันตกในหลายประเทศแล้ว แต่ทว่าในประเทศจีนด้วยนโยบายการจ้างงานที่ดี จะมีการสร้างงานใหม่จำนวน 50 ล้านตำแหน่ง เพื่อรองรับแรงงานที่กำลังเติบโตในอนาคต

Share this: