APP DOWNLOAD: iPhoneAndroidAPK

เมื่อวันที่ 6 ม.ค.2560 ที่ผ่านมา  นางธารทิพย์ อมรประภาวัฒน์ ประธานบริหาร บริษัท ดีเอ็ม มีเดีย จำกัด และนายกสมาคมการค้าไทย-หูเป่ย์ ประจำประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหารและทีมงาน อันประกอบไปด้วย นายสุวัฒน์ มัททวีวงศ์, บรรณาธิการบริหาร, นายปัญญา ชูปัญญาธรรม ผู้อำนวยการธุรกิจสัมพันธ์ และนายปิโยรส อุทุมเทวา บรรณาธิการ โดยบริษัท ดีเอ็ม มีเดีย จำกัด ยังได้เป็นเจ้าของ  นิตยสาร Asean commerce ,นิตยสาร เจ้าสัวแห่งอาเซียน, www.aseanecon.info  ฯลฯ ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียน และเข้าคารวะอวยพรปีใหม่ แด่ นาย พิพัฒน์ ตรีระพงศ์ ประธานกิตติมศักดิ์ถาวรโรงเรียน กวงฮั้ว ,ประธานกิตติมศักดิ์ถาวรชมรมโรงเรียนสอนภาษาจีนภาคตะวันออก และประธานสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย สาขา จ.ระยอง พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน โดยมี  นายสมศรี แก้ววัน ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นตัวแทนให้การต้อนรับและรับมอบของที่ระลึก ท่ามกลางแขกเรื่อผู้มีเกียรติที่มาร่วมเป็นสักขีพยาน  บรรยากาศเปี่ยมไปด้วยชื่นมื่น  ทั้งนี้ยังได้ร่วมหารือกันเกี่ยวกับการจัดแข่งขันทักษะด้านภาษาจีนในระดับนานาชาติ ซึ่งจะมีขึ้นในต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ ณ  โรงเรียน กวงฮั้ว ถนน ชายกระป่อม ตำบล เชิงเนิน อำเภอเมือง จ.ระยอง

นางธารทิพย์ อมรประภาวัฒน์ ประธานบริหาร บริษัท ดีเอ็ม มีเดีย จำกัด และนายกสมาคมหูเป่ย์ ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า ตนรู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมคารวะ เนื่องด้วยนาย พิพัฒน์ ตรีระพงศ์ ประธานกิตติมศักดิ์ถาวรโรงเรียน กวงฮั้ว ,ประธานกิตติมศักดิ์ถาวรชมรมโรงเรียนสอนภาษาจีนภาคตะวันออก และประธานสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย สาขา จ.ระยอง แม้ว่าในตอนนี้ท่านจะมีอายุ 80 ปี แต่ท่านก็ยังแข็งแรง กระฉับกระเฉง ท่านเป็นบุคคลตัวอย่างที่มีคุณธรรม ยึดถือเรื่องสัจจะเป็นสิ่งสำคัญ ท่านได้สร้างคุณงามความดีให้กับสังคมไทยไว้อย่างมากมาย ท่านเป็นบุคคลที่น่ายกย่อง และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมไทย ที่เราควรนำไปประพฤติปฏิบัติ และเจริญรอยตาม  นางธารทิพย์ กล่าว

สำหรับประวัติความเป็นมาของโรงเรียน กวงฮั้วนั้น  เรานับย้อนเวลากลับไปเมื่อประมาณ 90 ปี ที่ผ่านมา ได้มีชาวจีนแห่งโพ้นทะเล  ได้เดินทางเข้ามาตั้งรกรากในจังหวัดระยอง และได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน เพื่อให้บุตรหลานได้สืบสานปณิธานต่อไป  ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดในการจัดตั้งสถานศึกษาภาษาจีนตามบ้านเกิดขึ้น

ถัดมาได้มีคณะผู้ริเริ่มร่วมบริจาคเงินซื้อที่ดิน และก่อสร้างอาคารเรียน ซึ่งเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้บริเวณถนนบุญศิริ โดยตั้งชื่อว่า “ โรงเรียนป้วยฮั้ว ”เปิดทำการสอนภาษาจีน โดยได้เชิญ นายเกเจ๊ก แซ่ตั้ง มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ครั้นเมื่อเกิดสงครามญี่ปุ่นบุกภูมิภาคอินโดจีน  โรงเรียนป้วยฮั้วจึงปิดทำการเรียนการสอนลงตามสถานการณ์ไม่ปกติดังกล่าว  หลังสงครามยุติลง ได้มีชาวจีนโพ้นทะเล นำโดย นายบุ้งเป้ง แซ่เอี๊ยบ , นายเซียเคียม แซ่เตีย , นายบุ่นหลี แซ่เบ๊ะ ,นายเฮี๊ยบเซ็ง แซ่อึ้ง และอีกหลายๆท่าน  ที่ได้ริเริ่มขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนอย่างเป็นทางการ  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 บริหารงานโดยคณะกรรมการโรงเรียน ชุดแรก โดยมี นางเกียว สินธุวานิช เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต นายทอง แซ่ฉิ่น เป็นผู้จัดการ และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนชุดแรก เช่น โง้วเซ้ง ฮั้วเฮง ตั้งซ่งจั๊ว ตั้งไถ่เซียง อึ้งยงไถ่ ตั้งเอียบเซ้ง ฮั้งเซ่งหลี เบ๊ะบุ่นหลี เชียวชินใจ่มุ้ย ตั้งกวงเล้ง อึ้งเฮียบเล้ง เอี้ยนบุ้นเชียง ฮัวฮ้งไถ่ ฮุ้ฮั้วมิ้ง เตียจิ้งฮวด คูบั้กกี่ เต้ง้วนไถ่ ฯลฯ ได้ลงมติร่วมจิตศรัทธาซื้อที่ดิน ด้านตะวันออกของโรงเรียนเก่า เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนอันเป็นอาคารไม้ขนาด 2 ชั้น เพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง โดยใช้ชื่อใหม่ว่า “ โรงเรียนกวงฮั้วหักเหา”

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ  โดยรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีที่ 1-4  ตั้งอยู่เลขที่ 004 ถ.บุญศิริ ซ.เลขาสันทัด ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง  ในปี พ.ศ. 2524 ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ จากโรงเรียน กวงฮั้วหักเหา เป็นโรงเรียน กวงฮั้ว และเปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ปี 2547 ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งอยู่ ณ เลขที่ 66 ถ.กระป่อม 1 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนชุดที่ 38 มีนายพิพัฒน์ ตรีระพงศ์ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2551  โรงเรียน กวงฮั้ว ได้ขยายระดับการศึกษาขึ้น จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันบริหารงานโดย คณะกรรมการบริหารโรงเรียนชุดที่ 44  นำโดย นายฮิม   จิรัฐพิกาลพงศ์ ประธานคณะกรรมการโรงเรียน  นายสุวิทย์  บุญฟ้าประทาน ผู้รับใบอนุญาต  นายเลอพงศ์  สุรตริยานนท์  ผู้จัดการโรงเรียน นายสมศรี  แก้ววัน ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวณัฐพร  วัฒนะธนากร  เซี่ยวจ่าง เป็นต้น

 

Share this: