APP DOWNLOAD: iPhoneAndroidAPK

หอการค้าไทย-จีน เตรียมสนับสนุนนักลงทุนชาวจีน เตรียมเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจการลงทุน กับนักลงทุนชาวจีน เพื่อแก้ปัญหาอุปสรรคในการลงทุน เพื่อดึงเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศ พร้อมคาดการณ์ว่า ธุรกิจท่องเที่ยวมีโอกาสโต ทำรายได้กว่า 10 ล้านบาท    

วันที่ 5 ม.ค.61  นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ประธานหอการค้าไทย-จีน เปิดเผยว่า ในปีใหม่นี้ อนาคตของเศรษฐกิจไทย-จีน จะมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการลงทุน ในปีนี้น่าจะเกณฑ์ที่ดีขึ้น ตนคาดการณ์ว่า จะเกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นในประเทศ โดยเฉพาะด้านธุรกิจท่องเที่ยว จะสร้างรายได้งามๆ โดยมียอดทะลุเกิน 10 ล้านบาทในปีนี้  จากนักท่องเที่ยวจีน ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก  

ในปี 2561 ทางหอการค้าไทย-จีน ได้กำหนดนโยบายความสำคัญ โดยเพิ่มศูนย์ดูแลให้คำปรึกษากับนักลงทุนชาวจีน เพื่อเป็นการดูแลนักลงทุนชาวจีน โดยจะทำให้เป็น One Stop Service   ซึ่งเรามีทีมงานมืออาชีพคอยดูแลนักธุรกิจจีน  เพราะชาวจีนส่วนใหญ่มักชอบมาลงทุนในประเทศไทยในระยะยาว  แต่ส่วนมากไม่ค่อยมีข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยมากมายเท่าใดนัก  ไม่เหมือนนักลงทุนชาวญี่ปุ่น ที่มีการทำการบ้าน ศึกษาข้อมูลมาเป็นอย่างดี   

ส่วนนักลงทุนชาวจีนส่วนมากจะประสบปัญหาขาดแคลนข้อมูลในการลงทุน ไม่เหมือนชาวญี่ปุ่น ก่อนมาลงทุนเขาต้องศึกษาหาข้อมูล  ในกรณีของนักลงทุนชาวจีน  ถ้าเราจัดเตรียมข้อมูลในการลงทุนต่างๆ ให้เขาเป็นอย่างดี  เชื่อได้ว่าจะสร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนชาวจีนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นจำนวนมากยิ่งขึ้นตามลำดับ    

ต่อข้อซักถามที่ว่า เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกนั้น  มีโอกาสขยับขยายมากน้อยเพียงใด  นายจิตติ กล่าวว่า ตนคิดว่าเศรษฐกิจไทยในปีใหม่นี้ น่าจะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และมีการพัฒนาเติบโตในระดับที่น่าพึงพอใจ  โดยเฉพาะการเชื่อมโยงการทำการค้าระหว่างประเทศไทย-จีน ตนคาดว่ามีโอกาสเติบโตได้ถึง 10 %  

นายจิตติ กล่าวว่า ในปี 2561 นี้ ธุรกิจการค้าออนไลน์จะมาแรง เพราะได้รับความนิยมจากผู้ซื้อ เพราะมีความสะดวกรวมทั้งราคาที่ผู้บริโภคสามารถจับต้องได้  ณ ตอนนี้ทางหอการค้าไทย-จีน ยังมีนโยบายให้การสนับสนุน โดยเชิญชวนให้นักธุรกิจจีนเข้ามาลงทุนในด้านธุรกิจแปรรูปทางด้านการเกษตร เพราะเราต้องการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ด้วยประเทศไทยเป็นเมืองแห่งเกษตรกรรม  ย่อมมีรายได้จากการส่งออกผลผลิตทางการเกษตร และทำรายได้เข้าสู่ประเทศได้เป็นจำนวนมาก  

นายจิตติ กล่าวว่า ปัญหาในการลงทุนของนักธุรกิจจีน ที่กำลังประสบอยู่นั้น  ในตอนนี้ทางหอการค้าไทย-จีน ได้มีนโยบาย ที่จะชักชวนให้นักธุรกิจมาลงทุนในประเทศไทย  โดยกำลังเสนอนโยบายดังกล่าว ให้รัฐบาลเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักลงทุนชาวจีน โดยให้รัฐบาลจัดสรรถิ่นที่อยู่อาศัยอย่างชัดเจนให้กับชาวจีน  คนจีนไม่เหมือนคนญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นพอเกษียรเขาก็เดินทางกลับประเทศของเขาไป   ส่วนคนจีนมักมาอยู่อาศัยในระยะยาว  ถ้ารัฐบาลจัดสรรพื้นที่ทำกินให้เขาได้ ในระดับที่พอเหมาะพอควร  ก็น่าที่จะสร้างแรงจูงใจกับนักลงทุนชาวจีน ทำให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นจำนวนมากยิ่งขึ้น

 นายจิตติกล่าว.

Share this: