APP DOWNLOAD: iPhoneAndroidAPK

ไชน่าเดลีรายงานว่า  ใน ปี พ.ศ.2560 สถิติผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มชำระเงินออนไลน์ อาลีเพย์ ได้ใช้ชำระเงินผ่านมือถือ ในปี พ.ศ.2560 มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นกว่าปีก่อน  และนับครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่สินค้าประเภทกระเป๋าเก็บเงินหรือธนบัตร บนเว็บไซต์ค้าปลีกอาลีบาบา ยอดขายและยอดค้นเลือกซื้อลดลง

รายงานประจำปีของอาลีเพย์ ระบุว่า ในจำนวนผู้ใช้แอปฯ อาลีเพย์ 520 ล้านราย นั้น มีจำนวนถึงร้อยละ 80 ที่จ่ายเงินค่าสินค้าและบริการผ่านแพลตฟอร์มนี้ในปี 2560 เทียบกับปีก่อนหน้า 2559 ซึ่งมีผู้ใช้ 450 ล้านราย

ในปีที่ผ่านมา มีร้านค้ากว่า 40 ล้านรายที่เปิดรับการชำระผ่านมือถือแล้ว นอกเหนือจากการช็อปปิ้ง ผู้ใช้แอปฯ ราว 200 ล้านคน ยังได้ชำระเงินผ่านมือถือ ในภาคบริการสาธารณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าประกันสังคม ค่าโดยสารสาธารณะ และการบริการสาธารณะอื่นๆ

การชำระเงินผ่านมือถือกลับกลายเป็นความสะดวกสบาย ที่ช่วยให้คนราว 41.5 ล้านคน ใช้จ่ายค่าบริการต่างๆ อาทิ ค่าเช่าใช้จักรยาน โดยไม่ต้องวางเงินมัดจำ จนธุรกิจจักรยานนี้ กลายเป็นธุรกิจที่มีมูลค่ามากกว่า 4 หมื่นล้านหยวน เพราะการใช้เทคโนโลยีของอาลีเพย์

รายงานระบุว่า จีนกำลังมุ่งสู่สังคมไร้เงินสด และสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือ ในปี พ.ศ.2560 คือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่สินค้าประเภทกระเป๋าเก็บเงินหรือธนบัตร บนเว็บไซต์ค้าปลีกอาลีบาบา ยอดขายและยอดวิวเลือกซื้อตกลงอย่างน่าประหลาดใจ

Share this: