APP DOWNLOAD: iPhoneAndroidAPK

อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้  ก็จะเข้าสู่ศักราชใหม่ของปี จอ หรือปี 2018 ซึ่งนับเป็นการส่งไม้ต่อของความเจริญก้าวของประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ฯลฯ ในปี 2017 ที่ผ่านมา ประเทศชาติและบ้านเมืองอยู่ในความร่มเย็นเป็นสุข มีความอุดมสมบูรณ์และมั่งคั่ง มีความเจริญก้าวหน้านานาประการ ภายใต้พระบรมโพธิสมภารหรือพระบารมีของล้นเกล้ารัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรกรี    

ในปี 2017 ที่กำลังจะผ่านไปในวันนี้ อาชีพสื่อมวลชน ซึ่งเป็นอาชีพที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมมาโดยตลอด จะได้รับผลกระทบ จากภาวะเศรษฐกิจ โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์ และโทรทัศน์ดิจิทัล รวมถึงสื่อมวลชนประเภทอื่นๆ  ซึ่งได้รับผลกระทบ ทำให้เกิดความเสียหายบางประการ ดังที่เราได้ทราบกันมาก่อนหน้านี้แล้ว  แต่ก็หาได้ทำให้สื่อมวลชน หรือที่เราเรียกกันจนติดปากว่า “นักข่าว” ท้อแท้ใจไม่  และยังคงยืนหยัดต่อสู้ เพื่ออุดมการณ์อันแรงกล้า  เพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติสืบไป 

10 ปี แห่งความสำเร็จ 10 ปี แห่งการยืนหยัด และมั่นคง ของสื่อมวลชนสายเศรษฐกิจการค้า นาม “บริษัท ดีเอ็ม มีเดีย จำกัด” เจ้าของนิตยสารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนชื่อดังฉบับ 2 ภาษาไทย-จีน Asean commerce ,นิตยสาร People Daily Overseas Edition  , นิตยสาร เจ้าสัวอาเซียน ,www.aseanecon.info , www.aseancommerce.com  และ “สมาคมการค้าไทย-หูเป่ย์” เราได้เดินทางจากจุดเริ่มต้นของการทำหน้าที่สื่อมวลชนด้วยความเข้มแข็ง และอดทน  ความสำเร็จใน 10 ปี ที่ผ่านมานั้น นับเป็นสิ่งที่การันตรีได้ ถึงความตั้งใจ ความแน่วแน่ ในปณิธาน ที่จะสืบสานความดีงาม ความสำเร็จ และสร้างชื่อเสียงให้องค์กรและประเทศชาติ 

ในปี 2018 นี้ ทาง บริษัท ดีเอ็ม มีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและเป็นเจ้าของนิตยสาร ASEAN COMMERCE (การค้าอาเซียน 2 ภาษา ไทย-จีน) ที่มุ่งเน้นการนำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน-จีน อีกทั้งยังมีการผลิตสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน อาทิ ทีวีออนไลน์ ASEAN COMMERCE, หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจอาเซียนออนไลน์  (www.aseanecon.com, www.aseancommerce.com) และนิตยสาร People’s Daily ฉบับต่างประเทศในประเทศไทย  ในขณะเดียวกัน บริษัท ดีเอ็มฯ ก็ยังเป็นผู้ดำเนินการจัดงานสัมมนาให้ความรู้ในประเด็นที่มีความสำคัญต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับอาเซียน-จีน รวมถึงยังเป็นผู้จัดงานพิธีมอบรางวัล 10 สุดยอดนักธุรกิจอาเซียนและ 10 สุดยอดบริษัทดีเด่นอาเซียนด้วย  รวมทั้งบริษัท ดีเอ็มฯ ยังได้รับเกียรติจากสมาคมนักธุรกิจเชื้อสายจีนต่างๆ ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดทำหนังสือชีวประวัติของนักธุรกิจและสมาคมการค้าต่างๆ อาทิ วารสารสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย, วารสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน, หนังสือครบรอบ 20 ปีหอการค้าสิงคโปร์-ไทย เป็นต้น  ทั้งนี้เรายังมีโปรเจ็คในการดำเนินงานสนับสนุนส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ  การค้า การลงทุน ทั้งในอาเซียนและในประเทศไทย รวมถึงยังต่อยอดไปยังองค์กรธุรกิจในประเทศจีน  ให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านธุรกิจ เพื่อให้เกิดความมั่นใจ และเข้ามาลงทุนยังประเทศไทย  รวมถึงยังทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนข่าวสาร ประสานความร่วมมือ ฯลฯ แด่องค์กรธุรกิจทุกๆ ภาคส่วนอีกด้วย   

นางธารทิพย์ อมรประภาวัฒน์  แม่งานใหญ่คนสำคัญ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดีเอ็ม มีเดีย จำกัด และยังดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการค้าไทย-หูเป่ย์ เปิดเผยว่า “เรายังคงตั้งมั่น และดำเนินงานทุกๆ อย่างด้วยความตั้งใจ ปี 2017 ที่ผ่านมา เราได้คืนกำไรให้กับสังคมและประเทศชาติ ด้วยการจัดงาน มอบ  “รางวัลนักธุรกิจ 10 สุดยอดนักธุรกิจอาเซียน” โดยงานจัดขึ้นที่โรงแรมแกรนด์ ไชน่า กรุงเทพฯ ซึ่งเราได้ทำการคัดเลือกนักธุรกิจจากหลายๆ องค์กร  ที่ประสบความสำเร็จ และสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ ทั้งนักธุรกิจไทย-จีน โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  รวมทั้งเรายังได้ทำการจัดงานมหกรรมการแสดงสินค้าระหว่างประเทศไทยและจีน โดยเป็นการนำผู้ประกอบการค้าจากประเทศไทย ที่มีคุณภาพและชื่อเสียงไปจัดแสดงสินค้าในงานมหกรรมการจัดแสดงสินค้า  “2017 Jingmen TFAC Trade Fair & Business Forum” ณ  เมืองจินเหมิน มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 28 ตค. – 1 พย. 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสำเร็จ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากผู้ประกอบการทั้งไทยและจีน เป็นต้น 

ทั้งนี้เรายังได้จัดเวทีเสวนานักธุรกิจทั้งไทย-จีน (แม็ทชิ่ง) มาร่วมเจรจาทางด้านธุรกิจ การค้า การลงทุน เพื่อเป็นการขยายขอบเขตการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ระหว่างประเทศไทยและจีน  ซึ่งได้รับความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่  ทั้งนี้ เรายังมีโปรเจ็คในการจัดงานมหกรรมการแสดงสินค้า ที่เมืองจินเหมิน และตงเป่า ณ มณฑล หูเป่ย์ ประเทศจีน เป็นประจำทุกๆ ปี อีกด้วย เรายังคงให้การสนับสนุนองค์กรธุรกิจ หรือนักธุรกิจ ทั้งในประเทศไทย อาเซียน และจีน ในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การแลกเปลี่ยน ข่าวสารข้อมูล ทางด้านการค้า และการลงทุน รวมทั้งยังให้คำปรึกษาชี้แนะในการทำธุรกิจ ฯลฯ โดยในปี 2018 นี้  เรายังคงดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่น และตั้งใจ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ธุรกิจ การค้า การลงทุน ให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป”  นางธารทิพย์ อมรประภาวัฒน์  กล่าวทิ้งท้าย 

Piyoros Uthumdhewa : รายงาน 

Share this: