APP DOWNLOAD: iPhoneAndroidAPK

 “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินชมรม “KTC PR Press Club” จัดกิจกรรมพิเศษ “ช้อป ด้วย QR เรียนจัดตะกร้าสวย อวยพรด้วยการ์ดเก๋” ชวนสื่อมวลช นสัมผัสประสบการณ์ใช้ QR Code Payment ด้วยบัตรเครดิต โดยช้อปผักสดที่ตลาด อ.ต.ก. หรือองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เพื่อนำมาจัดตะกร้าผักสุขภาพให้ สวยชิค พร้อมเรียนรู้การทำการ์ดอวยพรแฮ นด์เมดไม่เหมือนใคร เพื่อมอบให้กับคนที่รักในวันปีใ หม่ โดยวิทยากรอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ นคร ณ ร้าน Savy  ซอยอารีย์ 5 กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้ 

 

Share this: