APP DOWNLOAD: iPhoneAndroidAPK

ออมสิน เปิดสาขาดิจิทัล Digital Branch ให้ลูกค้าได้สื่อสารกับพนักงานผ่านหน้าจอ VTM ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เผยโฉมแล้ว 5 แห่งในกรุงเทพฯ  สอดรับแนวคิด DigiThai Life Solution by GSB ตามแผนปี 2560 พร้อมจัดโปรฯ ช่วงแนะนำบริการ ลูกค้าใหม่เปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก รับดอกเบี้ยร้อยละ 1 ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายเดือน MyMo และค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตรเดบิตยาวถึงสิ้นปี 2561

ายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ด้วยรูปแบบและช่องทางการให้บริการของระบบสถาบันการเงินมีการปรับปรุงพัฒนาอยู่ตลอดเวลา โดยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปเพื่อมุ่งสู่การให้บริการสะดวก และรวดเร็ว สอดคล้องกับการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในปี 2560 ธนาคารออมสินได้ปรับปรุงช่องทางการให้บริการที่หลากหลายมากขึ้น โดยล่าสุดเปิดให้บริการสาขาดิจิทัล หรือ Digital Branch ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ให้บริการ 24 ชั่วโมง ตอบโจทย์บริการทางการเงินที่ครบวงจรมากขึ้น เพื่อรองรับและมุ่งสู่การเป็น Digi-Thai Banking “Digital for All Thais” ภายใต้แนวคิด DigiThai Life Solution by GSB ซึ่ง Digital Branch เป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการ และสร้างภาพลักษณ์การให้บริการที่ทันสมัย ซึ่งได้เปิดให้บริการแล้วจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์, สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้า, สาขาเมเจอร์รังสิต, สาขาตลาดรวมใจ (เมืองทองธานี) และศูนย์บริการถนนห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งได้จัดโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าผู้มาใช้บริการไปจนถึงสิ้นปี 2561

สำหรับ Digital Branch ของธนาคารออมสิน จะให้บริการด้วยเครื่องบริการธุรกรรมทางการเงินอัตโนมัติ หรือ VTM มีลักษณะเป็นเครื่อง Self-Service ซึ่งจะมีบริการหลัก คือ การเปิดบัญชีใหม่ เป็นบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings (เงินฝากเผื่อเรียกแบบไม่มีสมุดเงินฝาก) การสมัครใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งปัจจุบันให้บริการบัตรเดบิต และการสมัครใช้บริการ Mobile Banking หรือ MyMo

“ลูกค้าที่มาเปิดบัญชีใหม่ที่เครื่อง VTM ต้องสมัครใช้บริการ MyMo ควบคู่กันเพื่อใช้ในการตรวจสอบรายการ (Statement) และถอนเงินผ่าน application MyMo MyCard หลังจากนั้น สามารถเลือกได้ว่าจะสมัครใช้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมหรือไม่ โดยบริการหลักนั้น ลูกค้าจะสื่อสารกับพนักงานผ่านหน้าจอของเครื่อง VTM โดยมีพนักงาน V-Teller ทำหน้าที่แนะนำการทำรายการต่าง ๆ ให้ลูกค้า สัมภาษณ์ลูกค้าพร้อมตรวจสอบบัตรประชาชน และตัวตนของลูกค้าผ่านหน้าจอ VTM” นายชาติชาย กล่าว

ทั้งนี้ธนาคารได้จัดโปรโมชั่นเพื่อเชิญชวนให้ลูกค้ามาใช้บริการดังกล่าว โดยลูกค้ารายใหม่ที่ยังไม่เคยใช้บริการ MyMo มาสมัครใช้บริการ MyMo ผ่านเครื่อง VTM จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมรายเดือนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 หากสมัครบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารไม่คิดค่าธรรมเนียมแรกเข้าจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Banking ได้อัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี จากปกติ 0.50% ต่อปี

Share this: