APP DOWNLOAD: iPhoneAndroidAPK

คลัง ร่วมหารือ ธปท.-ก.ล.ต.-ป.ป.ง.วางแนวทางดูแลการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล พร้อมให้ความรู้ความเข้าใจ ปชช. ป้องกันความเสี่ยง

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.60 นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยก่อนการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแนวทางดูแลการลงทุนในเงินดิจิทัล (บิตคอยน์) โดยระบุว่าจะมีการหารือร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ถึงแนวทางการให้ความรู้ ความเข้าใจ กับประชาชานถึงความเสี่ยงในการลงทุนในเงินดิจิทัลว่ามีอันตรายมากน้อยแค่ไหนในการทำธุรกรรมในบิตคอยน์

อย่างไรก็ตาม สำหรับแนวทางเบื้องต้นจะเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจ โดยจะเริ่มตั้งแต่ให้ความรู้ความเข้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน และหลังจากนั้น จะขยายไปสู่ประชาชน เบื้องต้น จะยังไม่มีมาตรการอะไรออกมา “กระทรวงการคลัง จะไปก้าวก่ายอำนาจของ ธปท. ไม่ได้ เพราะเป็นอำนาจของ ธปท.”

นายสมชัย กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่มอบให้กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปหาแนวทางในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้รับความเสี่ยงน้อยที่สุด

 

Share this: