APP DOWNLOAD: iPhoneAndroidAPK

ดร.ปรเมศฐ์ โมลี ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ร่วมกับคณะศิษย์เก่า นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายแพทย์ไพศาล จันทรพิทักษ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จัดงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมครบรอบ 80 ปี การก่อตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในวันพุธที่ 3 มกราคม 2561 นี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการระลึกถึงประวัติความเป็นที่งดงามของโรงเรียน นับตั้งแต่ มล.ปิ่น มาลากุล เป็นผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการท่านแรก และได้วางรากฐานอันดีงาม  ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อไม่นานมานี้  

สำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดให้มีขึ้นในปี 2561นั้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองโอกาสสำคัญ ประกอบไปด้วย การจัดกิจกรรมงานคืนสู่เหย้า ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ เพื่อนำเสนอผลงานความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ และกิจกรรมของโรงเรียน ตลอดระยะเวลา 80 ปี ที่ผ่านมา การจัดทำหนังสั้น 80 ปี เตรียมอุดมศึกษา จำนวน 2 เรื่อง การจัดแสดง “Triam Udom 80 Charity Concert”  ในช่วงต้นเดือนมีนาคม ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการแสดงศักยภาพทางด้านดนตรี และการมีสุนทรียภาพของนักเรียน การทำบุญตักบาตร เนื่องในงานวันสถาปนาโรงเรียน ในวันที่ 3 มกราคม 2561 การจัดงาน ต.อ.นิทรรศ 8 ทศวรรษ เตรียมอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2561 ซึ่งจะเป็นการแสดงผลงาน ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการและกิจกรรมด้านต่างๆ ของโรงเรียน นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังได้จัดทำของที่ระลึก รวมทั้งหนังสือ “80 ปี เตรียมอุดมฯ 80 วิสัยทัศน์ ถอดรหัสอนาคต  ซึ่งเป็นการรวบรวมบทสัมภาษณ์ ผู้บริหารระดับสูง ในองค์กรต่างๆ  ที่เป็นศิษย์เก่าเตรียมอุดมศึกษาทุกๆ ท่าน

ด้านบรรยากาศในงานแถลงข่าวงาน 80 เตรียมอุดมศึกษา ต.อ.ต้นกล้าของแผ่นดิน เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ  ดร.ปรเมษฐ์ โมลี  พร้อมด้วยนายกสมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษา นายแพทย์ไพศาล จันทรพิทักษ์ ,นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน  , พี่ปุ๊อัญชลี จงคดีกิจ ดารานักร้องนักแสดง , พี่จิ๊บวสุ แสงสิงแก้ว  , มาย – พรรณวดี คำไชยวงค์ ลูกศิษย์คนเก่งพิธีกรของงาน , คณาจารย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และคณะทำงานของสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์  ซึ่งภาพแห่งความสำเร็จของงานในวันนี้ ทำให้เห็นถึงอนาคตของการทำงานร่วมกันด้วยความปรองดองและมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสามองค์กร โดยแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จะต้องมีการพัฒนาสืบต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอน และจะนำข้อมูลแห่งความสำเร็จของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ที่มิได้มีเพียงแต่ทางด้านวิชาการเท่านั้น ไปสื่อสารให้สังคมได้ปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติ ให้แตกต่างไปจากเดิมเกี่ยวกับโรงเรียนที่ว่า มีแต่นักเรียนที่มุ่งเน้นแต่เรื่องเรียนเท่านั้น

 

ที่มา :
ประชาสัมพันธ์สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา
นายภาณุมาศ สุขอัมพร ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 085-071-1071
นายเทอดภูมิ ธรรมนิตยกุล โทร. 094-886-6772
นายวีระชัย อัศวโกสินชัย ห้อง 814 (ศิษย์เก่าเตรียมอุดมรุ่น 46) โทร. 090-090-7775

 

Share this: